مقاله


کد مقاله : 139412082138411230

عنوان مقاله : متدولوژی تبیین نقش مبانی و اصول ارزش‌های اسلامی در طراحی ارکان جهت‌ساز برنامه‌های راهبردی (مطالعه موردی: طراحی ارکان جهت‌ساز برنامه‌های اقتصادی کشور(

نشریه شماره : 42 فصل بهار 1394

مشاهده شده : 1235

فایل های مقاله : 1.45 MB


نویسندگان

  نام و نام خانوادگی پست الکترونیک مرتبه علمی مدرک تحصیلی مسئول
1 ﻋﻠﻴﺮﺿﺎ ﻋﻠﻲ اﺣﻤﺪي 1@1.com استاد -

چکیده مقاله

طراحی و تدوین اثربخش برنامه‌های راهبردی در سطح سازمان‌ها و وزارت خانه‌ها از ضروری‌ترین اولویت‌ها در جهت تحقق اهداف نظام اسلامی است. هم چنین دین اسلام، به عنوان کامل ترین دین، اصول و سیاست هایی را برای اداره جامعه ی بشری ارائه داده است که اجرای آنها سعادت بشری را محقق خواهد نمود. لذا در این پژوهش، تلاش شده است تا نحوه اثرگذاری مبانی و اصول ارزش‌های اسلامی در ارکان جهت‌ساز برنامه‌های حوزه‌های مختلف حاکمیتی تبیین گردد. به این منظور متدولوژی برای تدوین ارکان جهت‌ساز برنامه‌های حاکمیتی پیشنهاد شده است که از طریق آن اصول و ارزش‌های اسلامی به طور ساختارمند در تدوین اجزاء مختلف ارکان جهت‌ساز مورد استفاده قرار خواهد گرفت. همچنین متدولوژی پیشنهادی در تدوین ارکان جهت‌ساز برنامه‌های حوزه اقتصاد کلان کشور بکار گرفته شده و نتایج آن گزارش شده است.