مقاله


کد مقاله : 139412121428131359

عنوان مقاله : برنامه ريزي غيرخطي پيچيده با استفاده از يك الگوريتم فراابتكاري و حل عدی آن

نشریه شماره : 30 فصل بهار 1391

مشاهده شده : 856

فایل های مقاله : 866 KB


نویسندگان

  نام و نام خانوادگی پست الکترونیک مرتبه علمی مدرک تحصیلی مسئول
1 علی اصغر توفیق 22@22.com استادیار دکترا
2 منیره السادات محمودی mahmoudi.monireh@gmail.com دانش آموخته کارشناسی ارشد

چکیده مقاله

از آنجايي كه الگوریتم‌های دقیق قادر به یافتن جواب بهینه به صورت دقیق هستند، در مورد مسائل بهینه سازی سخت کارایی ندارند و زمان حل آنها در این مسائل به صورت نمایی افزایش می‌یابد. به علاوه الگوریتم‌های تقریبی قادر به یافتن جواب‌های خوب (نزدیک به بهینه) در زمان حل کوتاه برای مسائل بهینه‌سازی سخت هستند. يکي از مسائل برنامه ريزي غير خطي، مسئله ي حداقل سازي حجم بيضي اي به مرکز O که مجموعه اي متناهي از نقاط فضا را پوشش مي دهد، مي باشد. اين مسئله تنها در فضاي دو بعدي و آن هم با راه حل هاي ابتکاري به سختي قابل حل است. اما در سه بعد و بالاتر به علت افزايش بي رويه ي حجم محاسبات، حل صريح اين مسئله بسيار سخت و دشوار مي شود. در حل اين مسئله از الگوريتم SA استفاده شده و مسئله ي موردنظر در دو حالت فضاي دو بعدي و سه بعدي حل شده و در فضاي n بعدي نيز قابل تعميم است.