مقاله


کد مقاله : 139412121438541360

عنوان مقاله : ارزیابی عملکرد دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد بر اساس کارت امتیاز متوازن

نشریه شماره : 30 فصل بهار 1391

مشاهده شده : 632

فایل های مقاله : 835 KB


نویسندگان

  نام و نام خانوادگی پست الکترونیک مرتبه علمی مدرک تحصیلی مسئول
1 غلامرضا عنایتی 23@23.com - -
2 مسعود طاهری لاری 24@24.com - دکترا
3 حامد ژیانی رضایی 25@25.com - دکترا
4 حمیدرضا وجدی 26@26.com دانشجو دانشجوی کارشناس ارشد
5 حسن غفاری 27@27.com - -

چکیده مقاله

در این پژوهش عملکرد دانشگاه آزاد مشهد در حوزه های پنج گانه (پژوهشي، مالی، رشد و یادگیری، مشتریان و فرآیند داخلی) مورد بررسی قرار گرفت. برای این منظور عملکرد دانشکده های دانشگاه در این پنج حوزه در نیمه اول سال 1389 نسبت به نیمه اول سال 1388 مقایسه شد. در هر حوزه با توجه به شاخص های تدوین شده، دانشکده برتر انتخاب و عملکرد دانشکده های دیگر نسبت به عملکرد دانشکده برتر مقایسه گردید از آنجا که مدل کارت امتیاز متوازن، به اعتقاد اکثر محققین و نویسندگان، یکی از مدل های نوین، جامع و کارا در زمینه ارزیابی عملکرد می باشد، لذا برای ارزیابی عملکرد دانشگاه، از این مدل استفاده گردید. برای تجزیه و تحلیل داده ها، به دلیل ماهیت مقایسه ای پژوهش، از مدل تاپسیس که یکی از بهترین مدل های تصمیم گیری چند شاخصه می باشد، استفاده شد. نتیجه پژوهش نشان مي دهد که در نیمه اول سال ۸۸، در مقایسه با نیمه اول سال ۸۹، عملکرد دانشگاه در حوزه مالی و فرآیند داخلی بهتر بوده است، و در سایر حوزه ها عملکرد ضعیفی داشته است