مقاله


کد مقاله : 139412121852361380

عنوان مقاله : انتخاب و بكار گيري مدل مناسب براي بازاريابي الكترونيكي محصولات پائين دستي پتروشيمي

نشریه شماره : 33 فصل زمستان 1391

مشاهده شده : 641

فایل های مقاله : 182 KB


نویسندگان

  نام و نام خانوادگی پست الکترونیک مرتبه علمی مدرک تحصیلی مسئول
1 ميرزا حسن حسيني 52@52.com دانشیار دکترا
2 محسن رضايي 53@53.com - -

چکیده مقاله

فعاليت در زمينه بازاريابي الكترونيكي نيازمند بررسي دقيق و ارزيابي هاي فني و اقتصادي است. استفاده از مدل هاي بازاريابي و اصلاح آنها و يا ارائه مدل هاي جديد بازاريابي مي‌تواند به هدفمند شدن و ساختار يافتگي فعاليت‌هاي سازمان در اين زمينه كمك كند. در اين مطالعه چهار مدل مختلف براي بازاريابي الكترونيكي مطرح شده و با استفاده از روش تصميم گيري با معيارهاي چندگانه كيفي (ياگر) و نظرات خبرگان مدل بازاريابي شبكه‌اي (4Ss) براي استفاده در صنايع پائين دستي پتروشيمي مناسب تشخيص داده شد و بر اين اساس ايجاد يك پورتال جامع بمنظور افزايش سهم بازار و سهم مشتري صنايع پائين دستي داخلي و جذب آمار و اطلاعات بازار پيشنهاد شد.