مقاله


کد مقاله : 13941228173521442

عنوان مقاله : ارزیابی کارایی و بهره وری شعب شرکت سهامی بیمه ایران براساس تکنیک تحلیل پوششی داده ها و شاخص مالم کوئیست با در نظرگرفتن محدودیت های وزنی

نشریه شماره : 41 فصل زمستان 1393

مشاهده شده : 720

فایل های مقاله : 1.21 MB


نویسندگان

  نام و نام خانوادگی پست الکترونیک مرتبه علمی مدرک تحصیلی مسئول
1 عبدالحسین جعفرزاده ah.jafarzadeh@alumni.ut.ac.ir دانش آموخته کارشناسی ارشد
2 حسین صفری 21@11.com دانشیار دکترا
3 محمد رضا مهرگان 7@2.com استاد دکترا

چکیده مقاله

صنعت بیمه یکی از قوی ترین و مهمترین نهادهای اقتصادی و پشتیبانی کننده سایر نهادهای اقتصادی و خانوارها تلقی می شود. با توجه به تشدید رقابت در این صنعت، امروزه در تمام سازمان های فعال در این صنعت بحث کارایی و بهره وری به صورت یک الزام مطرح شده است و شركت¬ های فعال در صنعت بيمه باید همواره به پایش عملکرد خود، شعب و نمایندگی هایشان بپردازند. از جمله مشکلات روش هاي موجود ارزیابی سازمان ها تاکید بریک یا چند شاخص اصلی و همچنین قضاوت های ذهنی است. بنابراین برای مقابله با مشکلات مذکور در این پژوهش ارزیابی کارایی و محاسبه شاخص مالم کوئیست به وسیله تکنیک تحلیل پوششی داده ها انجام شده است. از سوی، در به كارگيري مدل هاي كلاسيك تحلیل پوششی داده ها معمولاً مشكلاتی رخ مي دهد که از آن جمله ضعف قدرت تمايز و توزيع غير واقعي وزن ميان ورودي ها و خروجي ها می باشد. بنابراین پژوهش حاضر مدل تحلیل پوششی داده ها با محدودیت های وزنی را برای مقابله با مشکلات ذکر شده بکار برده است.