مقاله


کد مقاله : 139412282158411475

عنوان مقاله : مطالعه و بررسی تاثیر ارزش ویژه برند، تجربیات پیشین از برند، رضایت از برند و اعتماد به برند بر وفاداری به برند (مطالعه موردی خریداران کفش اِکو)

نشریه شماره : 36 فصل پاییز 1392

مشاهده شده : 681

فایل های مقاله : 286 KB


نویسندگان

  نام و نام خانوادگی پست الکترونیک مرتبه علمی مدرک تحصیلی مسئول
1 ابوالقاسم حکیمی‌پور 9@8.com دانشیار دکترا
2 حامد بزرگ‌خو hamed_uni@yahoo.com دانش آموخته کارشناسی ارشد

چکیده مقاله

در دنیای رقابتی امروز که کالاها از نظر فیزیکی تمایز چندانی با یکدیگر ندارند یک برند (نام تجاری) معتبر می‌تواند مزیت رقابتی چشمگیری را برای شرکت‌ها ایجاد نموده و قلب و روح مخاطبان خود را تسخیر نماید. امروزه بطور گسترده پذیرفته شده که نام تجاری نقش بسیار مهمی در ایجاد، حفظ و توسعه عملکرد کسب و کارها ایفا می‌کند. با توجه به سطح رقابت در بازار، یک برند قوی به شرکت کمک می‌کند تا خود را متمایز سازد. همچنین می‌توان عنوان کرد که سرمایه اصلی بسیاری از کسب و کارها برند آنهاست و در این شرایط چنانچه بتوانیم از اعتبار نام تجاری به بهترین شکل بهره ببریم می‌توانیم وفاداری مشتریان را که تعیین کننده سود، در طولانی مدت است برای خود جلب نماییم. آنچه که مسلم است وفاداری به برند در سایه تحقق عوامل مختلفی صورت می‌پذیرد. در این تحقیق تلاش شده که با توجه به تاثیر متغیرهای تجربیات، رضایت و اعتماد بر وفاداری به برند در مدل ساهین و دیگران (2012) و اضافه کردن ارزش ویژه برند از مدل لوئیس و لومبارت (2011) به بررسی جامع‌تری از تاثیر عوامل موثر بر وفاداری به برند پرداخته شود. مدل مفهومی مورد بررسی در این تحقیق با‌توجه به روش معادلات ساختاری بررسی شده است. جامعه نمونه این تحقیق بر روی آنها عمل نمونه‌گیری انجام شده شامل 244 نفر از مشتریانی است که به قصد خرید به 5 شعبه فروشگاه کفش اِکو در تهران مراجعه نموده‌اند. نتایج حاصل از این تحقیق بیانگر تایید هر چهار فرضیه تحقیق بوده و از میان 4 متغیر اثرگذار بر وفاداری به برند اِکو، متغیر تجربیات گذشته از برند دارای بالاترین ضریب مسیر و در نتیجه بیشترین تاثیر بوده است.