مقاله


کد مقاله : 139412282258331483

عنوان مقاله : برنامه‌ریزی تولید ادغامی شرکت لوله و ماشین‌سازی ایران با رویکرد برنامه‌ریزی آرمانی خاکستری

نشریه شماره : 35 فصل تابستان 1392

مشاهده شده : 592

فایل های مقاله : 413 KB


نویسندگان

  نام و نام خانوادگی پست الکترونیک مرتبه علمی مدرک تحصیلی مسئول
1 سید محمد‌علی خاتمی فیروز‌آبادی 0@1.com استادیار -
2 وحید پیری vahidpiri59680@yahoo.com دانش آموخته کارشناسی ارشد

چکیده مقاله

در عصر حاضر، موفقیت سازمان‌ها در گرو برنامه‌ریزی است. هدف از برنامه‌ریزی میان‌مدت تولید، استفاده مطلوب از منابع‌انسانی، تجهیزات و ظرفیت به منظور تأمین تقاضا در طول یک دوره معین است. همواره در سازمان‌ها اهداف متعدد و بعضاً متعارضی در زمینه برنامه‌ریزی وجود دارد که این امر استفاده از مدل‌های انعطاف‌پذیری که بتوانند این شرایط را در نظر بگیرند را اجتناب‌ناپذیر می‌سازد. از سوی دیگر، مدل‌های برنامه‌ریزی تولید باید به گونه‌ای طراحی شوند که توانایی مواجهه با عدم‌اطمینان و کمبود اطلاعات را دارا باشند. تکنیک برنامه‌ریزی آرمانی خاکستری روشی است که هم امکان در نظر گرفتن اهداف متعدد و متعارض و هم امکان مواجهه با عدم‌اطمینان و کمبود اطلاعات را دارا می‌باشد. در این پژوهش به منظور تهیه برنامه میان‌‌مدت تولید در شرکت لوله و ماشین ‌سازی ایران از مدل برنامه‌ریزی آرمانی خاکستری استفاده شده است.