مقاله


کد مقاله : 139507112130423507

عنوان مقاله : ارائه مدل ریاضی ارزیابی و انتخاب تأمین¬کنندگان با استفاده از تصمیم¬گیری گروهی چند شاخصه

نشریه شماره : 44 فصل پاییز 1394

مشاهده شده : 1118

فایل های مقاله : 845 KB


نویسندگان

  نام و نام خانوادگی پست الکترونیک مرتبه علمی مدرک تحصیلی مسئول
1 عزت‌اله اصغری‌زاده asghari@ut.ac.ir دانشیار دکترا
2 محمد صادق بهروز sadeqbehruz@ut.ac.ir دانشجو دانشجوی دکترا

چکیده مقاله

دقت در ارزیابی و انتخاب صحیح تأمین¬کنندگان یکی از عناصر مهم و مؤثر در مدیریت زنجیره تأمین بوده که نقش بسزایی در ایجاد ارزش برای مشتریان دارد. هدف از انجام این پژوهش استفاده از تصمیم¬گیری گروهی چندشاخصه، مدلسازی ریاضی مسئله ارزیابی و انتخاب تأمین-کننده برای تأمین¬کنندگان مواد اولیه شرکت صنایع فولاد مازندران می¬باشد. در این پژوهش پس از شناسایی و استخراج شاخص¬ها و زیرشاخص¬های اساسی ارزیابی تأمین¬کنندگان و وزن¬دهی آن¬ها، با استفاده از روش کوک و سیفرد که یکی از متدهای تصمیم¬گیری گروهی چندشاخصه است، مسئله تصمیم¬گیری مدلسازی ریاضی شده و با تخصیص رتبه¬ها به هریک از تأمین¬کنندگان، اولویت¬بندی شرکت¬های تأمین-کننده صورت پذیرفته است. نتایج پژوهش حاکی از آن است که شاخص¬های پشتیبانی زنجیره تأمین، قیمت و کیفیت به¬ترتیب دارای اولویت¬های اول تا سوم بوده و با توجه به حل مسئله تصمیم¬گیری، چهار شرکت مواد نسوز تبریز، مواد نسوز آذر اصفهان، مواد نسوز ایران اصفهان و مواد نسوز امین آباد تهران به¬ترتیب حائز رتبه¬های اول تا چهارم در زمینه تأمین آجر نسوز کوره و پاتیل برای صنایع فولاد مازندران شده¬اند. روش تصمیم¬گیری و مدل ارزیابی ارائه شده در پژوهش حاضر این امکان را برای مدیران صنایع فراهم می¬کند تا در زمینه مدیریت زنجیره تأمین و در راستای افزایش بهره¬وری در تولید، بهترین تأمین¬کنندگان را انتخاب کرده و سبب افزایش رضایت مشتریان و کیفیت محصول گردند.