مقاله


کد مقاله : 139507112216303512

عنوان مقاله : بررسي تاثير محتواي اعتماد الكترونيكي بر افزايش كارايي بخش بازاريابي

نشریه شماره : 44 فصل پاییز 1394

مشاهده شده : 683

فایل های مقاله : 287 KB


نویسندگان

  نام و نام خانوادگی پست الکترونیک مرتبه علمی مدرک تحصیلی مسئول
1 فریبرز رحیم نیا r-nia@ferdowsi.um.ac دانشیار دکترا
2 ژاله فرزانه حسن زاده jaleh.farzaneh3@gmail.com دانشجو دانشجوی دکترا

چکیده مقاله

وب سايت در عرصه صادرات مواد غذايي يك رسانه تجاري با ارزش براي شركت هاي بازرگاني به منظور برقراري ارتباط با مشتريان و حفظ آن ها مي باشد. اين تحقيق به بررسي تاثير محتواي اعتماد الكترونيكي بر افزايش كارآيي بخش بازاريابي با توجه به نقش واسطه گري جلب تعهد مشتري در افزايش كارآيي بخش بازاريابي مي پردازد. اين تحقيق در بين شركت هاي بازرگاني صادركننده مواد غذايي واقع در استان خراسان انجام شده است. نتايج نشان مي دهد كه شركت هايي كه محتواي اعتماد الكترونيك قوي تري دارند در جلب تعهد مشتريان و افزايش كارآيي بخش بازاريابي موفق تر هستند كه همين امر مي تواند باعث ايجاد مزيت رقابتي براي شركت ها گردد.