مقاله


کد مقاله : 139507121626203542

عنوان مقاله : تأثیر احساس مشتری بر ویژگی‌های محصول با رویکرد مهندسی کانسی

نشریه شماره : 47 فصل تابستان 1395

مشاهده شده : 956

فایل های مقاله : 356 KB


نویسندگان

  نام و نام خانوادگی پست الکترونیک مرتبه علمی مدرک تحصیلی مسئول
1 غلامرضا هاشم زاده gh_hashemzadeh@azad.ac.ir دانشیار دکترا
2 محمدرضا بهرامی St_mr_bahrami@azad.ac.ir دانش آموخته دانشجوی دکترا

چکیده مقاله

امروزه تولیدکنندگان باوجود رقابت‌های شديد جهت افزایش کیفیت و تأمین نظرات مشتریان خود در کنار کاهش هزینه نيازمند طراحی و ساخت محصولاتي می‌باشند كه در آن به عواطف و احساسات حقیقی کاربران توجه شده باشد. مهندسی کانسی یکی از مناسب‌ترین روش‌ها برای ارتقاء کیفیت محصول و رضایت مشتریان است که توجه ویژه‌ای بر احساسات آن‌ها در مورد محصول دارد. این مقاله ضمن معرفی مهندسی کانسی و تکنیک‌های مرتبط با آن به دنبال تبدیل احساسات و تأثیرات عاطفی بر پارامترهای طراحی بوده و ضمن بررسی مطالعات پیشین از طریق مصاحبه با مشتریان خمیردندان مریدنت، 83 لغت کانسی كه معرف احساسات مشتريان از محصول بوده شناسايي و پس از غربالگری، 23 لغت تأثيرگذار بر احساس مشتريان را در سه بخش ویژگی‌های ذاتی، ظاهري و عوامل قابل‌کنترل، جهت دستيابي به ضرايب اهميت معقول¬تر در روش ANP تقسیم‌بندی نموده است سپس با روش ANP و DIMATEL لغات کانسی توسط خبرگان سازمان رتبه‌بندی كه درنتیجه ویژگی‌های ذاتی مهم‌تر قلمداد شدند. در مرحله بعد جهت بررسی نقاط قوت و ضعف ازنظر مشتریان، خمیردندان مریدنت با محصولات مشابه 3 رقیب اصلی با استفاده از تکنیک ANP مقایسه و درنهایت، وزن و ميزان اهميت¬ نهايي معيارها تعيين گرديد.