مقاله


کد مقاله : 1395071275383518

عنوان مقاله : بررسی جایگاه داده¬کاوی در فرآیند مدیریت دانش و ارائه مدل مفهومی جهت استخراج دانش (پیاده¬سازی عملیاتی وگام به گام مدل پیشنهادی بر پایگاه داده یک اپراتور تلفن همراه)

نشریه شماره : 45 فصل زمستان 1394

مشاهده شده : 1305

فایل های مقاله : 924 KB


نویسندگان

  نام و نام خانوادگی پست الکترونیک مرتبه علمی مدرک تحصیلی مسئول
1 سید علیرضا میر محمد صادقی ammsadeghi@ihu.ac.ir استادیار دکترا
2 مهدی مغان moghan@ihu.ac.ir دانش آموخته کارشناسی ارشد
3 سیاوش علیخانی siyavash.alikhani@gmail.com دانش آموخته کارشناسی ارشد
4 محمد حسین نوری nouri6460@gmail.com دانش آموخته کارشناسی ارشد

چکیده مقاله

با توجه به افزایش رقابت در بین سازمان¬ها اتخاذ تصمیمات بهینه در فرآیند کسب و کار اهمیت بسیاری یافته است. گسترش تکنولوژی¬های ارتباطی و کاهش هزینه نگهداری اطلاعات منجر به سهولت دستیابی سازمان¬ها به اطلاعات متنوع در مورد بازار و ذخیره¬سازی منابع اطلاعاتی شده است. در نتیجه سازمان¬ها قادرند تا بابهره گیری از این اطلاعات به شکل مستمر بر پایه دانشی خود بیفزایند. ارزیابی این منابع داده¬ای و تبدیل آنها به دانش قابل اتکا و قابل استفاده نیازمند ابزارها و فرآیندهای خاصی است. اینکه سازمان¬ها چگونه از ان منابع اطلاعاتی استفاده کنند و نقش این منابع در فرآیند مدیریت دانش سازمانی چیست به عنوان یک چالش مهم و تاثیرگذار در فرآیند یادگیری سازمانی مطرح است. برای ارزیابی و استخراج دانش از میان داده¬های موجود الگوریتم¬ها و نرم¬افزارهای متفاوتی ارائه شده است. مساله اساسی ارائه فرآیندی سیستماتیک برای استفاده اصولی از این منابع و ابزارها در جهت تقویت سیستم تصمیم¬سازی سازمان است. در این پژوهش تلاش شده تا ضمن معرفی فرآیند داده¬کاوی، نقش آن درفرآیند استخراج دانش تبیین و ضمن تأکید بر تعامل سازنده با متخصص کسب و کار و متخصص داده کاوی در مدل پیشنهادی این مدل به شکل گام به گام و عملیاتی بر پایگاه داده یک اپراتور تلفن همراه جهت کشف دانش مشتری به کار گرفته شده است.