مقاله


کد مقاله : 13950821112383919

عنوان مقاله : توسعه مدل کسب و کار با محوریت شرکت مرکزی در کسب و کارهای مبتنی بر شبکه‎های همکاری

نشریه شماره : 55 فصل تابستان 1397

مشاهده شده : 217

فایل های مقاله : 406 KB


نویسندگان

  نام و نام خانوادگی پست الکترونیک مرتبه علمی مدرک تحصیلی مسئول
1 ایمان صادق زاده imansadeghzade@gmail.com دانش آموخته کارشناسی ارشد

چکیده مقاله

چکیده: توسعه سازمان‏های شبکه‏ای معمولاً با تولیت یک بنگاه مرکزی (مادر) پی گرفته می‏شود، بدین منظور بنگاه مادر به عنوان مرکزیت اصلی شبکه باید استراتژی‎های خود را با راهکاری عملیاتی در سطح شبکه پیاده سازی کند اهمیت مدل کسب‌وکار در شبکه تا آنجا مهم است که بسیاری از صاحب‌نظران مدل کسب‌وکار را موتور استراتژی‌های مبتنی بر شبکه می‏دانند. در پژوهش حاضر، با نگاه به موضوع شبکه‏های همکاری، به بررسی، شناسایی و اولویت بندی نقش سازمان مادر در مدل کسب و کاری شبکه‎های همکاری پرداخته شده است. در این راستا با مرور ادبیات مربوط به مزیت مادری عملکردهای کلیدی شرکت مادر در بحث کسب و کاری شبکه‎ها استخراج گردید سپس با استفاده از روش دلفی و در سه دور به استحضار خبرگان فعال در حوزه شبکه‎های همکاری قرار گرفت و بهبود و توسعه یافت. پس از تائید فاکتورهای نهایی توسط خبرگان به‌منظور اعتبارسنجی و اولویت‎‎ بندی فاکتورها پرسشنامه‌ای تدوین و در اختیار خبرگان دانشگاهی و مدیران دو شبکه‏ همکاری قرار گرفت. که نتایج به کاربردی و عملیاتی بودن فاکتورها تدوین‌شده صحه می‏گذارد.