مقاله


کد مقاله : 1395110784484764

عنوان مقاله : تبیین الگوهای برتری در سرآمدی برای سازمان‌های تلاشگر

نشریه شماره : 51 فصل تابستان 1396

مشاهده شده : 652

فایل های مقاله : 1.24 MB


نویسندگان

  نام و نام خانوادگی پست الکترونیک مرتبه علمی مدرک تحصیلی مسئول
1 مریم قلی زاده m.gholizadeh.it@gmsil.com دانشجو دانشجوی دکترا
2 محمد رضا حمیدی زاده M-Hamidizadeh@sbu.ac.ir استاد دکترا

چکیده مقاله

با وجود كاربرد گسترده مدل‌هاي تعالي در سازمان‌هاي امروزي هنوز به روشني مشخص نشده است، که کدامیک از الگوهای سرآمدی موجود، مناسب‌تراند. هدف اين مقاله انتخاب الگوهای سرآمدی مناسب جهت تحقق هر چه سریع‌تر سرآمدی در سازمان‌های تلاشگر می‌باشد. براي انجام اين پژوهش علاوه بر مطالعه ادبیات پژوهش از فن دلفي فازي جهت پالايش و انتخاب الگوهای برتری سرآمدی بهره گرفته شده است، ایده‌سنجي بعمل آمده در دو مرحله و با استفاده از رویکرد چنگ و ‌لين مورد پالايش قرار گرفته است. جامعه پژوهش را 30 نفر از خبرگان صنعت و دانشگاه تشکیل دادند. جهت بررسی و تحلیل در ابتدا 12 الگوی سرآمدی در حوزه‌های منابع انسانی، آموزش، اخلاق و مدیریت دانش انتخاب گردید، که پس از پالایش نظرات خبرگان دانشگاه و صنعت، 5 مدل تایید و 7 مدل سرآمدی دیگر حذف گردید. تا بدينوسيله مسیر سرآمدی برای سازمان‌ها روشن گردد و بتوانند هر چه سریع‌تر به تحقق سرآمدی در سازمان اقدام نمایند.