مقاله


کد مقاله : 13960126044345630

عنوان مقاله : شناسایی فرآیندهای کسب‌وکار (مطالعه موردی: شرکت ساماندهی صنایع و مشاغل شهر تهران)

نشریه شماره : 55 فصل تابستان 1397

مشاهده شده : 290

فایل های مقاله : 1.2 MB


نویسندگان

  نام و نام خانوادگی پست الکترونیک مرتبه علمی مدرک تحصیلی مسئول
1 مهرداد آقا محمد علی کرمانی m_kermani@iust.ac.ir دانش آموخته دکترا
2 حیدر بیرانوند Heydar.beyranvand69@gmail.com استاد دکترا
3 عطیه بزرگی پور Atieh.bozorgipour@gmail.com دانشجو دانشجوی کارشناس ارشد

چکیده مقاله

مدیریت فرآیندهای کسب‌وکار یک روش‌شناسی نظام‌مند به‌منظور شناسایی، طراحی/ بازطراحی، ایجاد، مستندسازی، اندازه‌گیری، پایش و کنترل فرآیندهای کسب‌وکار، به‌منظور ایجاد ارزش برای مشتریان سازمان با چابکی بالاتر است. پژوهش حاضر با توجه به اهمیت بسیار بالای شناسایی فرآیندها به عنوان سنگ بنای طراحی و بهبود مستمر فرآیندهای کسب‌وکار، به ارائه یک رویکرد جدید و بسیار کارا جهت شناسایی فرآیندهای سازمان پرداخته است. معماری فرآیندهای سازمانی عنوان این رویکرد می‌باشد. در ادامه، شرکت ساماندهی صنایع و مشاغل شهر تهران به عنوان مطالعه موردی مورد بررسی قرار گرفته است و سه مورد از فرآیندهای اصلی آن شناسایی‌شده‌اند. نتایج نشان می‌دهد که با استفاده از این روش، امر شناسایی و کشف فرآیندهای سازمان با دقت و کارایی فوق‌العاده بالایی صورت پذیرفته و در قالبی کاملاً استاندارد ارائه می‌گردد.