مقاله


کد مقاله : 139602041112575764

عنوان مقاله : ارائه مدل ارزيابي سياست ها در صنعت دارو با بهره گيري از کارت امتیازی متوازن و تطبيق بامدل اسکاپ

نشریه شماره : 27 فصل تابستان 1390

مشاهده شده : 356

فایل های مقاله : 1.3 MB


نویسندگان

  نام و نام خانوادگی پست الکترونیک مرتبه علمی مدرک تحصیلی مسئول
1 سحر کوثری saharkosarion@yahoo.com - -

چکیده مقاله

اين مقاله ضمن معرفي مدل ارزيابي متوازن سياست ها (BSC) با رويکردي کاربردي به توصيف قابليت هاي ويژه اين مدل در اجراء و ارزيابي سياست ها مي پردازد. در مرحله بعد با اتکاء به روش مطالعه موردي و با بهره گيري از مدل ترکيبي قياسي( با استفاده از اسناد بالادستي) واستقرايي( با بررسي چالش هاي موجود) ، مراحل مختلف و نتايج بکارگيري اين مدل در صنعت داروراموردبررسي قرار مي دهدودر ادامه با معرفي اجمالي مدل اسکاپ اهداف راهبردي مدل BSC راباابعاد انسان افزار ,سخت افزار ,نرم افزار وسازمان افزار مدل اسکاپ تطبيق مي دهد و در واقع همه اينها اقداماتي هستند که سعي در تغيير روندها ورويدادها با استفاده از پيشران هاي تحول ساز در رسيدن به آينده مطلوب(چشم انداز)دارند.