مقاله


کد مقاله : 139604101231516746

عنوان مقاله : مدل ارزیابی بلوغ معماری سازمانی در یک بانک ایرانی (مطالعه موردی)

نشریه شماره : 52 فصل پاییز 1396

مشاهده شده : 789

فایل های مقاله : 1.17 MB


نویسندگان

  نام و نام خانوادگی پست الکترونیک مرتبه علمی مدرک تحصیلی مسئول
1 مسعود عسگری مهر asgarimehr@eyc.ac.ir دانشجو دانشجوی دکترا
2 کامران فیضی kamfeizi@yahoo.com استاد دکترا
3 سید محمدعلی خاتمی فیروزآبادی A.khatami@atu.ac.ir دانشیار دکترا
4 سید حبیب الله طباطبائیان tabatabaeian@iramot.ir دانشیار دکترا

چکیده مقاله

معماری سازمانی به عنوان یکی از راهکارهای مؤثر همسوسازی فناوری اطلاعات با کسب‌وکار به شمار می‌آید. در راستای برخورداری از مزایای معماری سازمانی بایستی روند روبه‌ رشد پیاده‌سازی آن در سازمان، مورد توجه قرار گیرد. بدین منظور ضرورت دارد از ابزارهای کنترلی و ارزیابی استفاده گردد. ارزیابی بلوغ معماری سازمانی، به عنوان یکی از روش‌های مدیریت مؤثر فرآیند معماری سازمانی، از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. هدف از ارزیابی بلوغ، تعیین وضع فعلی سازمان و ترسیم تصویر روشنی از مسیر رشد آینده سازمان است. امروزه اهمیت ارزیابی بلوغ در حوزه‌های گوناگون سازمانی بیش از پیش احساس می‌گردد. با این حال در این فضا، در حوزه مؤسسات مالی و بانکی، باتوجه به پیچیدگی معماری فناوری اطلاعات و معماری سازمانی در این مؤسسات، فعالیت‌های قابل توجهی صورت نگرفته‌است. از این رو پژوهش حاضر به ارائه مدل جدید و سفارشی، در راستای سنجش سطح بلوغ معماری سازمانی، در یکی از بزرگترین بانک‌های ایران پرداخته‌است. برای این منظور پس از استخراج ادبیات موضوعی به مطالعه و مشاهده بانک مورد نظر پرداخته و با رویکرد توصیفی و با استفاده از معادلات ساختاری، مدل مفهومی مورد نظر استخراج گردیده‌است. مدل مذکور شامل 3 بعد، 23 متغیر و 75 شاخص است.