مقاله


کد مقاله : 1396042891967063

عنوان مقاله : تصميم گیری چند معیاره تركيبي پویا با روش ویكور فازی نوع دوم برای تصمیم گیری در صنعت تولید كاغذ

نشریه شماره : 52 فصل پاییز 1396

مشاهده شده : 670

فایل های مقاله : 1.75 MB


نویسندگان

  نام و نام خانوادگی پست الکترونیک مرتبه علمی مدرک تحصیلی مسئول
1 میثم جعفری اسکندری meisam_jafari@pnu.ac.ir استاد دکترا
2 رامین صادقیان sadeghian@gmail.com استادیار دکترا
3 فتانه یاراحمدی yarahmadi_f8@yahoo.com دانش آموخته کارشناسی ارشد
4 مصطفی یوسفی طزرجان yousofi@uast.ac.ir مربی دانشجوی دکترا

چکیده مقاله

صنعت کاغذ گردش مالی زیادی دارد و تصمیم گیری مناسب برای توسعه آن سودآوری بالایی را بوجود خواهد آورد. در این تحقیق تمرکز بر صنعت کاغذ و ارائه دهندگان این خدمت می باشد و به دنبال اولویت بندی تصمیمات بر اساس ادغام مدل فازی نوع دوم و تصمیم گیری چند شاخصه ی ترکیبی پویا به روش ویکور در صنعت کاغذ هستیم. در این راستا، نخست 5 تصمیم مهم توسط خبرگان صنعت کاغذ شناسایی شده است که شامل 1-تلاش برای ورود تکنولوژی و ماشین آلات جدید، 2-سرمایه گذاری روی محصولات جدید و تنوع بخشی به محصولات ،3- آموزش کارکنان و مدیران ،4- برنامه ریزی فنی تولید، انبارش و مدیریت کارکنان و 5- قیمت گذاری مناسب و تبلیغات برای جذب مشتریان داخلی و خارجی جدید می باشد. همچنین 6 معیار برای ارزیابی این تصمیمات ارائه شده است. در راستای ارزیابی تصمیمات از رویکرد ویکور فازی نوع دوم استفاده شده و پس از طی گام های تحقیق، تصمیمات 1 و 2 حائز بالاترین اولویت شدند.