مقاله


کد مقاله : 13960614112457918

عنوان مقاله : شناسایی و طبقه‌بندی برنامه‌های عملیاتی مؤثر در تحقق تولید پایدار با استفاده از روش پژوهشی شبکه خزانه و تحلیل مؤلفه‌های اصلی مطالعه موردی: شرکت‌های تولیدی صنعتی استان سمنان

نشریه شماره : 53 فصل زمستان 1396

مشاهده شده : 494

فایل های مقاله : 1.32 MB


نویسندگان

  نام و نام خانوادگی پست الکترونیک مرتبه علمی مدرک تحصیلی مسئول
1 محمد علی شریعت ie.shariat@gmail.com دانشجو دانشجوی دکترا
2 سلیمان ایرانزاده iranzadeh@iaut.ac.ir دانشیار دکترا
3 علیرضا بافنده زنده bafandeh@iaut.ac.ir دانشیار دکترا

چکیده مقاله

کاهش منابع طبیعی، تغییرات اقلیمی، وخیم‌تر شدن آلودگی زیست‌محیطی، ناسازگاری فعالیت‌های عصر صنعتی ازلحاظ اکولوژیکی با محیط و کاهش کیفیت عمر انسان‌ها به‌واسطه افزایش صنعتی شدن جهانی، حوزه تولید را تحت‌فشار شدیدی جهت مقابله با مشکلات و حفظ رقابت‌پذیری خود قرار داده است. در این راستا موضوع پایداری و بخصوص در حوزه تولید، حرکت در جهت تولید پایدار به‌منظور پاسخگویی به چالش‌های پیش روی کشورهای صنعتی در مسیر توسعه پایدار از اهمیت فراوانی برخوردار گشته است. پایداری، یک نیاز مهم و روزافزون برای فعالیت‌های بشری است و ایجاد پیشرفت پایدار یک هدف کلیدی در پیشرفت بشری است. پیشرفت پایدار، منظری است که موضوعات اجتماعی، اقتصادی و محیطی را به‌طورکلی و هم‌زمان در فرآیند پیشرفت نشانه می‌گیرد. مفهوم تولید پایدار نیز که ارتباط بسیار نزدیکی با مفهوم توسعه پایدار داشته، شرکت‌ها و سازمان‌های تولیدکننده محصولات یا ارائه‌دهنده خدمات را مورد هدف قرار داده است. این مقاله بر پایداری کسب‌وکارهای تولیدی تمرکز داشته و سعی دارد تا ضمن شناسایی سازه‌های تولید پایدار، به ارزیابی و طبقه‌بندی برنامه‌های مؤثرتر در این حوزه بپردازد. در این راستا، شناسایی ابعاد و سازه‌های توليد پايدار با استفاده از ابزار مصاحبه و با تکیه‌بر فن شبكه خزانه و از ديدگاه مديران 33 شرکت‌ توليدي صنعتي موفق با حداقل فعاليت پيوسته 5 ساله و پایدار در سطح استان سمنان انجام و نسبت به ايجاد 33 شبكه خزانه شخصي منفرد و درمجموع 175 سازه شخصي اوليه توليد پايدار اقدام شد، كه درنهایت با واكاوي و تحليل اين سازه‌ها، شبكه جمعي توليد پايدار مشتمل بر 87 سازه ثانويه ترسيم و سپس در مرحله بعد، با استفاده از روش آماری تجزیه‌وتحلیل مؤلفه‌های اصلی PCA سازه‌های اصلی که نقش مهم‌تری در تحقق تولید پایدار دارند به دو مؤلفه تقسیم و اجزای آن‌ها، مشخص گردیدند.