مقاله


کد مقاله : 139611221846360760

عنوان مقاله : تکامل نقش شرکت صنعتی در طی همکاری با بنگاه جدید فناوری نانو در فرایند توسعه محصول جدید

نشریه شماره : 55 فصل تابستان 1397

مشاهده شده : 441

فایل های مقاله : 616 KB


نویسندگان

  نام و نام خانوادگی پست الکترونیک مرتبه علمی مدرک تحصیلی مسئول
1 محمد علی بحرینی زارج bahreini@ut.ac.ir دانشجو دانشجوی دکترا
2 علي مبيني دهكردي mobini@ut.ac.ir دانشیار دکترا
3 نیما حیرتی n.heirati@qmul.ac.uk دانشیار دکترا
4 محمدرضا ميگون پوری meigounpoory@ut.ac.ir استادیار دکترا

چکیده مقاله

چگونگی بهره‌مندی شرکت‌های صنعتی از فناوری‌های پیشرفته نقش مهمی در ادبیات مدیریت پیدا کرده است. شرکت‌های صنعتی علیرغم مزایای مشخص در منابع، تجربه و دانش بازار، لازم است برای افزایش مزیت‌های رقابتی خود از فناوری پیشرفته استفاده نمایند. به این منظور چگونگی همکاری شرکت صنعتی با بنگاه جدید فناوری نانو به‌منظور توسعه محصول جدید و تغییرات نقش آن در فرایند همکاری مورد بررسی قرار گرفت. این تحقیق به مطالعه موردی طولانی‌مدت شش‌ساله پنج همکاری بین شرکت‌های صنعتی با بنگاه‌های جدید فناور نانو که منجر به تولید محصول جدید نانو شده؛ پرداخته است. سهم این تحقیق در سه بخش قابل‌ارائه است. اول اینکه بهره‌مندی شرکت‌های صنعتی از فناوری پیشرفته بنگاه‌های جدید فناوری نانو، نیازمند یک فرایند تعاملی طولانی‌مدت است تا مبتنی بر هم‌افزایی قابلیت‌های فناورانه بنگاه ازیک‌طرف و همچنین منابع و قابلیت‌های شرکت صنعتی از طرف دیگر، فرایند توسعه محصول جدید طی گردد. دوم اینکه لازمه بهره‌مندی شرکت‌های صنعتی از فناوری‌های پیشرفته، انعطاف‌پذیری آن‌ها در ساختارها و راهبردهای همکاری است. سوم اینکه نقش شرکت صنعتی از یک «درخواست کننده فناوری» در ابتدای همکاری به‌مرورزمان تبدیل به یک «راهبر فرایند توسعه محصول جدید» شده و سپس بعد از شفاف شدن ابعاد فناوری و تولید محصول جدید، به یک خریدار محصول/خدمات فناوری پیشرفته تبدیل می‌شود. این مطالعه تصویر مناسبی از همکاری شرکت‌های صنعتی با بنگاه جدید فناوری نانو برای محققین، مدیران شرکت‌های صنعتی و سیاست‌گذاران ارائه می‌کند.