مقاله


کد مقاله : 1396120814325281048

عنوان مقاله : تبیین جایگاه و نقش رهبری نظام اسلامی در سیاست‌گذاری مطلوب نظام جمهوری اسلامی ایران

نشریه شماره : 54 فصل بهار 1397

مشاهده شده : 489

فایل های مقاله : 656 KB


نویسندگان

  نام و نام خانوادگی پست الکترونیک مرتبه علمی مدرک تحصیلی مسئول
1 مهرداد باقری پبدنی MEHRDAD.BAGHERI@YAHOO.COM دانشجو دانشجوی دکترا
2 محمدباقر خرمشاد khorramshad@atu.ac.ir استاد دکترا
3 محسن قمی ghomi@iranculture.org دانشیار دکترا
4 امیرعلی سیف الدین اصل saifoddin@ut.ac.ir استادیار دکترا

چکیده مقاله

انقلاب اسلامی به‌عنوان داعیه‌دار حرف و راه نو برای بشریت در تلاش برای متحقق کردن ملزومات این مدعا می‌باشد. از دیگر سو انقلاب اسلامی که دیگری خود را نظام تمدنی غرب معرفی کرده است در مسیر حرکتی خود علاوه بر تلاش ایجابی برای فراهم آوردن این ملزومات، نیازمند تلاش جدی و سلبی برای مبارزه با عوامل و زمینه‌های مخالفت‌کننده با مسیر و جهت اصیل خود است. شرط توفیق انقلاب اسلامی درحرکت‌های ایجابی و سلبی خود اتخاذ تدابیر مناسب برای پیشروی در مسیر و پیش¬بری اهداف است و این تدبیر مستلزم سیاست ورزی و تعیین سیاست‌های مطلوب است. این تحقیق در تلاش است تا به اقتضائات اصلی برای نیل به سیاست مطلوب در نظام جمهوری اسلامی ایران بپردازد. بررسی و تعیین جایگاه و نقش رهبری نظام اسلامی در مدل حکومتی جمهوری اسلامی در موضع نیل به سیاست مطلوب موضوع این تحقیق است.