مقاله


کد مقاله : 13970618193125164279

عنوان مقاله : رتبه¬بندی تأمین¬کنندگان در زنجیره تامین پایدار با استفاده از تکنیک تحلیل پوششی داده‌ها ‏(مطالعه موردی : شرکت آب و فاضلاب منطقه شش شهر تهران)

نشریه شماره : 57 فصل زمستان 1397

مشاهده شده : 307

فایل های مقاله : 1.28 MB


نویسندگان

  نام و نام خانوادگی پست الکترونیک مرتبه علمی مدرک تحصیلی مسئول
1 علی نعیمی صدیق naimi@irandoc.ac.ir استادیار دکترا
2 آرمان ساجدی نژاد alins2001@gmail.com استادیار دکترا

چکیده مقاله

بحث مدیریت زنجیره تأمین از مهمترین بحث¬های حاضر در سازمان¬ها می¬باشد. اما وجود مشکلات متعدد اجتماعی، اقتصادی و زیست محیطی سازمان¬ها را تشویق به استفاده از مدیریت زنجیره تامین پایدار هدایت نموده است. چون که زنجیره تامین پایدار عبارت است از بهبود عملکرد طولانی مدت زنجیره تامین جهت رفع مشکلات اجتماعی، اقتصادی و زیست محیطی در زنجیره تأمین سنتی می¬باشد. با توجه به اینکه زنجیره‌های تامین در سال های اخیر به سرعت رشد یافته¬اند و تنها توجه نمودن بر عملکرد اقتصادی برای بهینه سازی هزینه¬ها نمی¬تواند سبب توسعه پایدار در زنجیره تأمین شود لذا تاثیر فعالیت¬های گوناگون درگیر در زنجیره تأمین بر زندگی اجتماعی و مسایل زیست محیطی که منجر به توسعه پایدار می‌گردد را نیز باید در نظر گرفت. در این تحقیق هدف ارزیابی و رتبه¬بندی تامین¬کنندگان زنجیره تامین پایدار با استفاده از روش تحلیل پوششی داده ها می¬باشد. به اینصورت که ابتدا با استفاده از مطالعات قبلی در این حوزه به شناسایی متغیر¬های مهم انتخاب تامین‌کنندگان زنجیره تامین پایدار با توجه به سنجه¬های اقتصادی، زیست محیطی و اجتماعی برای شرکت آب و فاضلاب منطقه 6 می پردازیم. بعد از آن با توجه به مصاحبه با خبرگان این حوزه شاخص¬ها را کاهش دادیم. در نهایت با استفاده از مدل¬های تحلیل پوششی داده¬ها (DEA) به رتبه بندی تامین‌کنندگان زنجیره تامین پایدار شرکت آب و فاضلاب منطقه 6 شهر تهران به¬عنوان جامعه آماری مورد مطالعه پرداختیم.