مقاله


کد مقاله : 13971115177378

عنوان مقاله : رتبه بندی رشد، توسعه یافتگی و پيشرفت استانهای کشور در عرصه هاي مختلف

نشریه شماره : 54 فصل بهار 1397

مشاهده شده : 314

فایل های مقاله : 1.1 MB


نویسندگان

  نام و نام خانوادگی پست الکترونیک مرتبه علمی مدرک تحصیلی مسئول
1 عزیز صادقی AzizSadeghi@Yahoo.com دانش آموخته کارشناسی ارشد
2 عصمت مسعودی esmatmasoudi104@yahoo.com استادیار دکترا

چکیده مقاله

توجه به رهيافت توسعه متوازن و همه جانبه استان‌های کشور، كاهش ناهمگوني و نابرابري، سياستگذاري و برنامه‌ريزي براي تحقق هدف‌هايي كه بر حسب ويژگي‌هاي ساختاري، امكانات و محدوديت‌هاي هر استان، تغيير مي‌كنند، مستلزم مطالعه و شناخت خصوصيات هر استان با توجه به جايگاه آن در كل سيستم کشور است. در اين پژوهش، استان‌هاي مختلف كشور در بخشهاي « اجتماعی، فرهنگی و سیاسی »، «اقتصادي و توليدي» و «زيربنايي و فني»، از نظر رتبه بندی براساس روش‌هاي TOPSIS و SAW مورد بررسي و مقايسه قرار گرفته‌اند. نتايج و يافته‌هاي حاصل از رتبه‌بندي استان‌ها به تفکیک شاخص‌های مورد بررسی برای 31 استان کشور، بيانگر کسب جایگاه‌های متفاوت استان‌ها می‌باشد. براي نمونه استانهاي سمنان، ايلام و خراسان جنوبي از نظر اجتماعي، فرهنگي و سياسي رتبه هاي اول تا سوم كشور هستند، ليكن از نظر اقتصادي و توليدي استانهاي فارس، مازندران و خراسان رضوي و از نظر شاخص هاي زيربنايي و فني استانهاي اصفهان، مازندران و قم جايگاه هاي اول تا سوم را به خود اختصاص داده اند.