جستجو


  کد مقاله عنوان مقاله تاریخ ارسال نویسندگان فایل های مقاله
1 139610212545540182 Determining the core capabilities of the network of collaborators in Complex Product Systems R&D outsourcing (Case study: An industrial organization)
Hossein Dehghani poodeh
Mohsen Cheshmberah
Mohammad Hussein Karimi gavareshki
Reza i Hosnav
Hassan Torabi
ابتداقبلی1بعدیانتها مشاهده 1 تا 1 ( از 1 رکورد)