جستجو


  کد مقاله عنوان مقاله تاریخ ارسال نویسندگان فایل های مقاله
1 139603271942316591 Investigating organizational characteristics during the go-go and adolescence stages using the PAEI framework and the system dynamics approach
Ramin Mowlanaour
Fatemeh Saghafi
ابتداقبلی1بعدیانتها مشاهده 1 تا 1 ( از 1 رکورد)