جستجو


  کد مقاله عنوان مقاله تاریخ ارسال نویسندگان فایل های مقاله
1 13960712149498346 تعیین روش ارزیابی عملکرد حمل‌ونقل شهری با ترکیب روش کارت امتیازی متوازن و تحلیل فرآیند شبکه‌ای
سید علی سرکشیکیان
علیرضا معینی
علیرضا علی احمدی
میرسامان پیشوایی
ابتداقبلی1بعدیانتها مشاهده 1 تا 1 ( از 1 رکورد)