جستجو


  کد مقاله عنوان مقاله تاریخ ارسال نویسندگان فایل های مقاله
1 139507121412443530 طراحی مدل کسب و کار برای شبکه‏ای از سازمان‏های همکار
ایمان صادق زاده
علیرضا علی احمدی
2 13971223178211 کاربست رویکرد کارآفرینانه در ایجاد مدل کسب و کارهای تأمین انرژی مطالعه موردی؛ بازار بین المللی گاز
امیرهوشنگ کرمی
سید رضا حجازی
عسگر خادم وطنی
سید مجتبی سجادی
ابتداقبلی1بعدیانتها مشاهده 1 تا 2 ( از 2 رکورد)