جستجو


  کد مقاله عنوان مقاله تاریخ ارسال نویسندگان فایل های مقاله
1 139507121412443530 طراحی مدل کسب و کار برای شبکه‏ای از سازمان‏های همکار
ایمان صادق زاده
علیرضا علی احمدی
2 13980223179301 تدوین و تبیین الگوی سازمان تاب آور با رویکرد نوآوری در شرکت های تولیدی (مورد مطالعه: صنعت نساجی ایران)
میرزاحسن حسینی
علیرضا علی احمدی
علی دلاور
رومینا فرهادی نهاد
3 13971223178211 کاربست رویکرد کارآفرینانه در ایجاد مدل کسب و کارهای تأمین انرژی مطالعه موردی؛ بازار بین المللی گاز
امیرهوشنگ کرمی
سید رضا حجازی
عسگر خادم وطنی
سید مجتبی سجادی
ابتداقبلی1بعدیانتها مشاهده 1 تا 3 ( از 3 رکورد)