جستجو


  کد مقاله عنوان مقاله تاریخ ارسال نویسندگان فایل های مقاله
1 1396121322203291155 بررسی تأثیر ارتباطات داخلی و رضایتمندی کارکنان در یکپارچه سازی زنجیره تأمین
علیرضا ایرج پور
توکل محرمی
ابتداقبلی1بعدیانتها مشاهده 1 تا 1 ( از 1 رکورد)