جستجو


  کد مقاله عنوان مقاله تاریخ ارسال نویسندگان فایل های مقاله
1 13970421154740143213 توسعه مدلي يکپارچه براي مسئله چندمحصولي توليد-مسيريابي-موجودي در زنجيره تأمين سبز دوسطحي
عادل اعظمی
علی پاپی
میرسامان پیشوایی
ابتداقبلی1بعدیانتها مشاهده 1 تا 1 ( از 1 رکورد)