جستجو


  کد مقاله عنوان مقاله تاریخ ارسال نویسندگان فایل های مقاله
1 139601231136145616 «ارائه مدل عملیاتی به منظور حمایت از تولیدات داخلی در ایران با الگوبرداری از اقدامات موفق این حوزه در جهان»
ایمان صادق زاده
سید علیرضا میر محمد صادقی
ابتداقبلی1بعدیانتها مشاهده 1 تا 1 ( از 1 رکورد)