جستجو


  کد مقاله عنوان مقاله تاریخ ارسال نویسندگان فایل های مقاله
1 13960722111358505 استخراج و تعیین میزان شدت اثرگذاری قواعد فقهی در طراحی سامانه الکترونیکی ارتباطی صنعت و دانشگاه‌ها در ایران
آرش رومانی
حسین علی احمدی جشفقانی
ابتداقبلی1بعدیانتها مشاهده 1 تا 1 ( از 1 رکورد)