جستجو


  کد مقاله عنوان مقاله تاریخ ارسال نویسندگان فایل های مقاله
1 139603271942316591 بررسی ویژگی‌های سازمان در طول دوره عمر آن در مراحل رشد سریع و بلوغ با استفاده از چارچوب PAEI و رویکرد پویایی‌شناسی سیستم
رامین مولاناپور
فاطمه ثقفي
یعقوب فرجامی
ابتداقبلی1بعدیانتها مشاهده 1 تا 1 ( از 1 رکورد)