جستجو


  کد مقاله عنوان مقاله تاریخ ارسال نویسندگان فایل های مقاله
1 139412282041151461 بررسی تأثیر سرمایه اجتماعی بر مدیریت سرمایه های فکری در سازمان (مورد مطالعه: گمرک زاهدان)
نورمحمد یعقوبی
حمید یزدانیان
مرضیه رخشانی
علی رضا پودینه
2 1397023012453112261 عنوان مقاله :بررسی عوامل موثر بر تقویت سرمایه اجتماعی در راستای تحقق اقتصاد مقاومتی(مطالعه موردی استان بوشهر)
عبدالرسول افراسیابی
ابتداقبلی1بعدیانتها مشاهده 1 تا 2 ( از 2 رکورد)