جستجو


  کد مقاله عنوان مقاله تاریخ ارسال نویسندگان فایل های مقاله
1 139512021919105070 طراحی سامانه تصمیم یار با استفاده از ابزار داده کاوی(مطالعه موردی معاونت فرهنگی دانشگاه علم و صنعت)
عماد چیذری
هانی وحدانی
روزبه قوسی
ابتداقبلی1بعدیانتها مشاهده 1 تا 1 ( از 1 رکورد)