جستجو


  کد مقاله عنوان مقاله تاریخ ارسال نویسندگان فایل های مقاله
1 1396102013333640175 تاثیر ابعاد شایستگی‌های منابع انسانی بر عملکرد شرکت‌های دانش بنیان
فیروز افشارفر
عباس عباس پور
ابتداقبلی1بعدیانتها مشاهده 1 تا 1 ( از 1 رکورد)