جستجو


  کد مقاله عنوان مقاله تاریخ ارسال نویسندگان فایل های مقاله
1 139412121859291382 توسعه الگوریتم تعیین کنشگران کلیدی در شبکه های اجتماعی چندلایه با درنظرگرفتن همزمان مشخصه های فردی و ساختار ارتباطات میان اعضای شبکه
فرناز برزین پور
سمیه علیزاده
بنت الهدی علی احمدی
2 139606211423228027 طراحی مدل مدیریت شبکه های اجتماعی داخلی با رویکرد فرهنگی
طاهر روشندل اربطانی
حمید عبداللهیان
محمد سلطانی فر
حسام الدین آشنا
حجت اله نیکی ملکی
ابتداقبلی1بعدیانتها مشاهده 1 تا 2 ( از 2 رکورد)