جستجو


  کد مقاله عنوان مقاله تاریخ ارسال نویسندگان فایل های مقاله
1 139610212545540182 تعیین قابلیتهای کلیدی شبکه همکاران در پروژه های تحقیق و توسعه محصولات با سامانه های پیچیده (مطالعه موردی: یک سازمان صنعتی)
حسین دهقانی پوده
محسن چشم براه
محمدحسین کریمی گوارشکی
رضا حسنوی
حسن ترابی
ابتداقبلی1بعدیانتها مشاهده 1 تا 1 ( از 1 رکورد)