جستجو


  کد مقاله عنوان مقاله تاریخ ارسال نویسندگان فایل های مقاله
1 139412282057301467 مدل نقش دانش بازار و ابعاد آن در تشخیص و بهره برداری از فرصتهای کارآفرینانه
حسین ابوالحسنی
لطف الله فروزنده دهکردی
جهانگیر یدالهی فارسی
علی داوری
2 139506111423583277 مدل نقش دانش فن آورانه در تشخیص و بهره برداری از فرصتهای کارآفرینانه
علی داوری
فرهاد سنجری فرد
حسین ابوالحسنی
3 139611302353370947 واکاوی فرایند شناسایی فرصت در شرکت های فعال درحوزه فناوری های همگرا
محمد هاشمی
محمدرضا ميگون پوری
کمال سخدری
علي مبيني دهكردي
ابتداقبلی1بعدیانتها مشاهده 1 تا 3 ( از 3 رکورد)