جستجو


  کد مقاله عنوان مقاله تاریخ ارسال نویسندگان فایل های مقاله
1 1396122022328101241 طراحی راهکارهای برون رفت از آسیبهای موجود قانون نظام صنفی مصوب سال 1392 مجلس شورای اسلامی به منظور ارتقاء اثربخشی آن
ابراهیم عزیزی
محسن صرامی
ابتداقبلی1بعدیانتها مشاهده 1 تا 1 ( از 1 رکورد)