جستجو


  کد مقاله عنوان مقاله تاریخ ارسال نویسندگان فایل های مقاله
1 13970424144249143273 بهينه ‏سازي مسائل حمل و نقل حوزه مديريت شهري با استفاده از مسئله جهت‏ يابي با افق زماني وابسته
مهدی جعفریان
عزیزاله جعفری
رامین ُصادقیان
ابتداقبلی1بعدیانتها مشاهده 1 تا 1 ( از 1 رکورد)