جستجو


  کد مقاله عنوان مقاله تاریخ ارسال نویسندگان فایل های مقاله
1 139607181315198464 بررسی ابعاد و زوایای اقتصادی-مدیریتی اکو توریسم، توریسم مذهبی-تاریخی و مدرن در ایران
سمیرا متقی
اصغر ابوالحسنی
ابتداقبلی1بعدیانتها مشاهده 1 تا 1 ( از 1 رکورد)