جستجو


  کد مقاله عنوان مقاله تاریخ ارسال نویسندگان فایل های مقاله
1 13941204236551183 بررسی تاثیراستراتژی مدیریت دانش بر عملکرد سازمان ( مورد مطالعه ) شهرکهای صنعتی بندرعباس
محمد تقی امینی
محمد خیری
عیسی جمعه زاده
2 139412121753521372 تبیین عوامل موثر برپیاده سازی سامانه ی مدیریت دانش در شرکت های فناورکوچک مستقر در مراکز رشد فناوری
مصطفی کاظمی
غلامرضا ملک زاده
3 139412281842481450 رابطه میزان استفاده از مدیریت دانش با انگیزه پژوهشی دبیران دوره متوسطه شهر تهران در سال تحصیلی 92-91
پریوش جعفری
علی حسن بیگی
مهرنوش جعفری
4 139412282112241470 بررسی ارتباط بین فراِیند های مدیریت دانش و سرمایه فکری در یک مرکز دانش بنیان
رضا حسنوی
پيمان اخوان
مجید رمضان
محمدرضا زاهدی
5 13941228226551477 بررسی تأثیر استراتژی های مدیریت دانش بر توانمند سازی کارکنان و چابکی سازمان
رضا سپهوند
6 13950712656253516 واکاوی نقش مولفه های مدیریت دانش بر فراموشی سازمانی
پيمان اخوان
7 1395071275383518 بررسی جایگاه داده¬کاوی در فرآیند مدیریت دانش و ارائه مدل مفهومی جهت استخراج دانش (پیاده¬سازی عملیاتی وگام به گام مدل پیشنهادی بر پایگاه داده یک اپراتور تلفن همراه)
سید علیرضا میر محمد صادقی
مهدی مغان
سیاوش علیخانی
محمد حسین نوری
8 139507121418413531 ارائه مدل سنجش میزان تاثیر مدیریت دانش بر سرمایه های فکری در یک مرکز دانش بنیان
پيمان اخوان
محمدرضا زاهدی
9 139507121636393544 طراحی معماری پایگاه دانش فرش دستباف (مطالعه موردی: فرش دستباف نایین)
مهدی کبیری نایینی
سمیرا عرب بافرانی
10 13951019044214536 بررسی تاثیر فرهنگ ، زیرساخت های فناوری و یادگیری سازمانی با نقش میانجی گری مدیریت دانش بروی دانش کیفیت محصولات مطالعه موردی در یک سازمان تولیدی
پیمان اخوان
حسین ارسنجانی
11 13951105135484736 شناسایی و رتبه¬بندی ابعاد و مولفه¬های نقش ذی‌نفعان آموزشی در استقرار مدیریت دانش (مطالعه موردی: آموزش و پرورش استان مازندران)
منیره موحدی
محمد صالحی
12 13960204935575756 بررسی نقش ابزارهای مدیریت دانش در توانمندسازی کارکنان با استفاده از AHP فازی
میثم جعفری
علیرضا علی احمدی
13 139602041034435758 بررسی اثر رهبری و مدیریت دانش بر عملکرد سازمانی در مراکز تحقیق و توسعهای
محمد ابراهیم سنجقی
پیمان اخوان
14 139704142100133103 بررسی وضعیت موجود سطح مدیریت دانش دانشگاه پیام نور استان خوزستان
فرهاد کیانفر
محمد رضا نیلی احمد آبادی
حمید رحیمیان
عصمت مومنی
عباس عباسپور
15 13980117178485 ایجاد مدلی سیستمی برای شناسایی عوامل موفقیت استقرار نظام مدیریت دانش در سازمان‌های هوایی و ارائه راهکارهای بهبود (مورد مطالعاتی:یکی از سازمان‌های هوایی)
سید حسین حسینی
ابتداقبلی12بعدیانتها مشاهده 1 تا 15 ( از 18 رکورد)