جستجو


  کد مقاله عنوان مقاله تاریخ ارسال نویسندگان فایل های مقاله
1 13971103167107 عوامل موثر بر مشارکت مشتری در فرایند توسعه محصول جدید(مورد مطالعه صنایع غذایی استان مازندران)
خورشید فروغی نیا
محمد محمودی میمند
میرزا حسن حسینی
علی اکبر جوکار
ابتداقبلی1بعدیانتها مشاهده 1 تا 1 ( از 1 رکورد)