جستجو


  کد مقاله عنوان مقاله تاریخ ارسال نویسندگان فایل های مقاله
1 139412282123141471 بررسی عوامل مؤثر بر ایجاد موقعیت یابی استراتژیک در صنعت پتروشیمی ( مورد مطالعه: شرکت پتروشیمی بیستون)
لطف اله فروزنده دهکردی
محسن اعظمی
ابتداقبلی1بعدیانتها مشاهده 1 تا 1 ( از 1 رکورد)