جستجو


  کد مقاله عنوان مقاله تاریخ ارسال نویسندگان فایل های مقاله
1 139412121842531378 شکل‏گیری چارچوبی برای توسعه نظام های منطقه ای نوآوری مبتنی بر تجارب موفق سایر کشورها
میثم جعفری
حامد نوذری
محمد ابراهیم صادقی
سید سعید منجم زاده
2 139412281614491437 چارچوبی برای هماهنگی سبکهای نوآوری ومعماری منابع انسانی درشرکتهای کوچک ومتوسط نوآور
وجه الله قربانی زاده
میرعلی سید نقوی
داوود حسین پور
راحله منتظر
3 13941228221511476 تأثیر تأمین نیازهای برتر کارکنان و فرهنگ انطباق‌پذیر بر رابطه بین رهبری تحول‌آفرین و نوآوری سازمانی (مطالعه موردی سازمان‌های فناوری‌محور)
برزو فرهی بوزنجانی
سیدمهدی حسینی سرخوش
جمال حاجی شفیعی
محمد ابراهیم سنجقی
4 139508222027583927 ارائۀ مدل مفهومی جهت بررسی تاثیر کارآفرینی استراتژیک بر نوآوری استراتژیک در شرکتهای دانش بنیان شهرستان بوشهر
فخریه حمیدیان پور
محبوبه شفیعی
مریم دهقانی
5 139506111423583277 مدل نقش دانش فن آورانه در تشخیص و بهره برداری از فرصتهای کارآفرینانه
علی داوری
فرهاد سنجری فرد
حسین ابوالحسنی
6 13960204127355769 ارزيابي عوامل موثر در تحقق سازمان دولتي كارآفرين ( مطالعه موردي سازمان استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران)
سیامک نوری
محمد مهدوی
7 139602091139395807 تحلیل کارکردی نظام نوآوری ایران مبتنی بر مطالعات منتخب
کاوس حیدری
حمیده دباغی
حمید امین اسماعیلی
رضا انصاری
جواد سلطان زاده
8 13960313142376332 نوآوری در پژوهش؛ کاربرد فاوا برای حل چالش‌های پژوهش در ایران
ابراهیم محمود زاده
سید رضا فاطمی امین
9 139608212144539050 شناسایی موانع و چالش‌هاي شکل‌گیری و توسعه نظام نوآوری در بخش هوانوردی عمومی ایران
بهاره نبوي
منوچهر منطقي
مهدي محمدي
فاطمه ثقفي
10 1397021816336111989 بررسی تأثیر مدیریت استراتژیک منابع انسانی بر ظرفیت نوآوری
زهرا حصیری
فخریه حمیدیان پور
11 13970416205015133138 تاثیر قابلیت های سازمان بر عملکرد محصول در صنعت دفاعی مبتنی بر فناوری برتر (مورد مطالعه: صنعت الکترونیک دفاعی)
ابراهیم محمودزاده
علیرضا بوشهری
مجید رمضان
سمیه محرابی گوروان
12 1396122112149101252 ارائه الگوی سطح بندی و استقرار متغیرهای مدل نوآوری تولید محصولات گروه صنایع غذایی جم و رز طلایی
رمضان غلامی
13 1396101910363840150 تاثیر مدیریت دانش مشتری، بر عملکرد کسب وکار با نقش میانجی قابلیت نوآوری در صنعت بیمه : مطالعه موردی در شرکت بیمه البرز
نسرین طلایی فرد
نادر صالحی
فرهاد سنجری فرد
ابتداقبلی1بعدیانتها مشاهده 1 تا 13 ( از 13 رکورد)