جستجو


  کد مقاله عنوان مقاله تاریخ ارسال نویسندگان فایل های مقاله
1 139412121842531378 شکل‏گیری چارچوبی برای توسعه نظام های منطقه ای نوآوری مبتنی بر تجارب موفق سایر کشورها
میثم جعفری
حامد نوذری
محمد ابراهیم صادقی
سید سعید منجم زاده
2 139412281614491437 چارچوبی برای هماهنگی سبکهای نوآوری ومعماری منابع انسانی درشرکتهای کوچک ومتوسط نوآور
وجه الله قربانی زاده
میرعلی سید نقوی
داوود حسین پور
راحله منتظر
3 13941228221511476 تأثیر تأمین نیازهای برتر کارکنان و فرهنگ انطباق‌پذیر بر رابطه بین رهبری تحول‌آفرین و نوآوری سازمانی (مطالعه موردی سازمان‌های فناوری‌محور)
برزو فرهی بوزنجانی
سیدمهدی حسینی سرخوش
جمال حاجی شفیعی
محمد ابراهیم سنجقی
4 139508222027583927 ارائۀ مدل مفهومی جهت بررسی تاثیر کارآفرینی استراتژیک بر نوآوری استراتژیک در شرکتهای دانش بنیان شهرستان بوشهر
فخریه حمیدیان پور
محبوبه شفیعی
مریم دهقانی
5 139506111423583277 مدل نقش دانش فن آورانه در تشخیص و بهره برداری از فرصتهای کارآفرینانه
علی داوری
فرهاد سنجری فرد
حسین ابوالحسنی
6 13960204127355769 ارزيابي عوامل موثر در تحقق سازمان دولتي كارآفرين ( مطالعه موردي سازمان استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران)
سیامک نوری
محمد مهدوی
7 139602091139395807 تحلیل کارکردی نظام نوآوری ایران مبتنی بر مطالعات منتخب
کاوس حیدری
حمیده دباغی
حمید امین اسماعیلی
رضا انصاری
جواد سلطان زاده
8 13960313142376332 نوآوری در پژوهش؛ کاربرد فاوا برای حل چالش‌های پژوهش در ایران
ابراهیم محمود زاده
سید رضا فاطمی امین
9 139608212144539050 شناسایی موانع و چالش‌هاي شکل‌گیری و توسعه نظام نوآوری در بخش هوانوردی عمومی ایران
بهاره نبوي
منوچهر منطقي
مهدي محمدي
فاطمه ثقفي
10 1396122112149101252 ارائه الگوی سطح بندی و استقرار متغیرهای مدل نوآوری تولید محصولات گروه صنایع غذایی جم و رز طلایی
رمضان غلامی
ابتداقبلی1بعدیانتها مشاهده 1 تا 10 ( از 10 رکورد)