جستجو


  کد مقاله عنوان مقاله تاریخ ارسال نویسندگان فایل های مقاله
1 139511112018114814 مدلسازی عوامل موثر بر وفاداری مشتری به برند اینترنتی با استفاده از روش دیمتل فازی، شرکت ارتباطات مبین نت
شادی پارسایی منش
علی بنیادی نائینی
ابتداقبلی1بعدیانتها مشاهده 1 تا 1 ( از 1 رکورد)