جستجو


  کد مقاله عنوان مقاله تاریخ ارسال نویسندگان فایل های مقاله
1 13951206640235108 تاثیر توانمندسازها بر پایداری زنجیره تامین با توجه به نقش میانجی گری عملکرد زنجیره تامین مورد مطالعه: صنعت فرش ماشینی ایران
عباس شول
اسماعیل مزروعی نصرابادی
ابتداقبلی1بعدیانتها مشاهده 1 تا 1 ( از 1 رکورد)