فهرست مقالات


شماره 50 سال 16
بهار 1396
دانلود فایل

  کد مقاله عنوان مقاله تاریخ ارسال نویسندگان فایل های مقاله
1 139510059804289 تاثیر چابکی عملیاتی بر عملکرد سازمانی در سازمانهای خدماتی(بانک های ایران بعنوان نمونه)
مهدی ارجلو
کامران فیضی
ابوالفضل کزازی
محمدتقی تقوی فرد
2 13950823235973934 نقش فرهنگ سازمان بر تمایل مدیران به پذیرش فناوری تولید سبز در صنعت ریخته‌گری
غلامرضا هاشم زاده
3 13950930944564241 تبيين مهم¬ترين چالش‌ها و عوامل موفقيت تجاري¬سازي دستاوردهاي پژوهشي (مورد مطالعه: پژوهشگاه ارتباطات و فناوري اطلاعات)
حسين افتخاري
فاطمه ثقفي
4 139508262216443976 توسعه شاخص هايي براي ارزيابي وضعيت صادرات گاز طبيعي ايران با رويکرد امنيت تقاضاي انرژي
هادی صاحبی
پوریا سوری
5 139511112018114814 مدلسازی عوامل موثر بر وفاداری مشتری به برند اینترنتی با استفاده از روش دیمتل فازی، شرکت ارتباطات مبین نت
شادی پارسایی منش
علی بنیادی نائینی
6 139601201240125562 ارزیابی تاثیر گرایش به پذیرش تغییر سازمانی بر افزایش رضایت مشتریان با درنظر گرفتن متغیر میانجی بازاریابی رابطه¬مند
سید محمد حسن حسینی
زهرا عامری
7 13951029165574655 تبیین مدل توسعه منابع انسانی با رویکرد بهبود فرهنگ سازمانی (مطالعه موردی: وزارت دادگستری)
وحید ناصحی فر
سعید عسکری ماسوله
محمود محمدیان