مقاله


کد مقاله : 139512251456495407

عنوان مقاله : استراتژی مسیریابی و زمان بندی بهینه وسایل امدادی برای تخلیه افراد سالم در شرایط بحران

نشریه شماره : 51 فصل تابستان 1396

مشاهده شده : 591

فایل های مقاله : 294 KB


نویسندگان

  نام و نام خانوادگی پست الکترونیک مرتبه علمی مدرک تحصیلی مسئول
1 مهدی حیدری mheydari@iust.ac.ir استاد دکترا
2 فاطمه صبوحی sabouhi@ind.iust.ac.ir دانش آموخته کارشناسی ارشد
3 علی بزرگی امیری alibozorgi@ut.ac.ir استادیار دکترا

چکیده مقاله

هر ساله وقوع بلایای طبیعی مانند زلزله، سونامی، طوفان و .. سبب بی¬خانمان شدن هزاران نفر، ایجاد خسارت¬های قابل توجه اجتماعی، اقتصادی و حتی باعث مرگ تعداد زیادی از افراد می¬شود. پس از وقوع فاجعه یکی از مهم¬ترین اقدامات حیاتی، تخلیه¬ی افراد سالم¬ از مناطق حادثه‌دیده به پناهگاه¬ها است. در این مقاله یک مدل برنامه¬ریزی ریاضی خطی عدد صحیح مختلط برای مسیریابی و زمان¬بندی وسایل امدادی ارائه شده است. که امکان خدمت¬دهی به افراد سالم در هر منطقه¬ی حادثه‌دیده توسط چندین وسیله، امکان خدمت گرفتن از هر پناهگاه توسط چندین وسیله، وجود چندین مرکز بحران، محدودیت تعداد و ظرفیت وسایل، محدودیت ظرفیت پناهگاه¬ها و محدودیت پنجره¬های زمانی برای رسیدن وسایل به هر نقطه¬ی حادثه‌دیده و به هر پناهگاه در نظر گرفته شده است. در این مدل ریاضی، هدف کمینه¬سازی کل زمان رسیدن وسایل امدادی به نقاط حادثه‌دیده و پناهگاه¬ها است.