• صفحه اصلی
  • ارزیابی و انتخاب پروژه های توسعه¬ای فولاد با استفاده از رویکرد ترکیبی تئوری سیستم های خاکستری، تئوری مجموعه¬های مبهم و برنامه¬ریزی آرمانی صفر و یک

اشتراک گذاری

آدرس مقاله