• صفحه اصلی
  • ارائه مدل مناسب براي انتقال فناوری در صنایع برترICT مورد مطالعاتی : محصول فناورانه STM16

اشتراک گذاری

آدرس مقاله


کد مقاله : 139605272226107592 بازدید : 3070 صفحه: 1 - 10

نوع مقاله: پژوهشی

مقالات مرتبط